Home - Compression fitting

CxC equal coupler supplier

CxC equal coupler supplier

PURSUE is CxC equal coupler supplier and CxC equal coupler m...

CxFI female coupler supplier

CxFI female coupler suppli

PURSUE is CxFI female coupler supplier and CxFI female coupl...

CxMI male coupler supplier

CxMI male coupler supplier

PURSUE is CxMI male coupler supplier and CxMI male coupler m...

CxC 90 degree elbow supplier

CxC 90 degree elbow suppli

PURSUE is CxC 90 degree elbow supplier and CxC 90 degree elb...

CxC 45 degree elbow supplier

CxC 45 degree elbow suppli

PURSUE is CxC 45 degree elbow supplier and CxC 45 degree elb...

CxFI female elbow supplier

CxFI female elbow supplier

PURSUE is CxFI female elbow supplier and CxFI female elbow m...

CxMI male elbow supplier

CxMI male elbow supplier

PURSUE is CxMI male elbow supplier and CxMI male elbow manuf...

CxCxC equal tee supplier

CxCxC equal tee supplier

PURSUE is CxCxC equal tee supplier and CxCxC equal tee manuf...

CxCxFI female tee supplier

CxCxFI female tee supplier

PURSUE is CxCxFI female tee supplier and CxCxFI female tee m...

CxCxMI male tee supplier - 副本

CxCxMI male tee supplier -

PURSUE is CxCxMI male tee supplier and CxCxMI male tee manuf...

CxCxMI male tee supplier

CxCxMI male tee supplier

PURSUE is CxCxMI male tee supplier and CxCxMI male tee manuf...

 e%

CONTACT US

Contact: Steven

Phone: 0086-137-2542-6359

Tel: 0086-137-2542-6359

Email: admin@pursueplumbing.com

Add: NO. 12 Shi Road, HuangBian, ShiQiao, PanYu, GuangZhou, Guangdong, China

Scan the qr codeClose
the qr code